قیمت قیسی خشک

امروزه میوه های خشک شده با توجه به قیمت میوه خشک، خواص و طعم خوشمزه محبوبیت زیادی در بین افراد دارد. مصارف زیاد این اقلام موجب شده است که برخی از کارخانجات و تو