آلبالو خشک فله

توزیع کنندگان آلبالو خشک فله

آلبالو خشک فله ای که مخصوص شرکتهای توزیعی و فروشگاهها یا کارگاه های تولید صنایع غذایی می باشد، در یک بسته بندی استاندار با گونی های درجه یک انجام می شود، تا کام

بیشتر بخوانید