قیسی زردآلو

صادرات قیسی زردآلو خشک

به دلیل این که قیسی با کیفیت زردآلو در بازار خارجی بسیار پرطرفدار می باشد این محصول خوراکی به طریق عمده در جهان به فروش می رود. روند صادرات قیسی زردآلو خشک به ص

بیشتر بخوانید