میوه خشک

میوه خشک میوه خشک میوه خشک یکی از فرآورده های میوه و زیر دسته خشکبار است که رطوبت میوه طی فرآیندی زیر نور آفتاب یا به وسیله دستگاه خشک کن و سایر روش های موجود از آن جدا شده و حجم و وزن میوه کاهش چشمگیری می یابد و میوه تازه تبدیل به میوه خشک […]

بیشتر بخوانید