تولید کننده میوه خشک شکری

راه های مختلفی برای افزایش ماندگاری میوه تازه وجود دارد که از جمله آنها می توان به تولید میوه خشک شکری اشاره کرد؛ تولیدکنندگان این محصول در کشور، فعالیت گسترده

بیشتر بخوانید