واحد فروش عمده کیوی خشک در تهران

در استان تهران مراکز گوناگونی تحت عنوان واحد فروش کیوی خشک توسط کارخانه ها و تولیدی به وجود آمده اند که به صورت مستقیم انواعی از میوه های خشک شده مانند کیوی را

بیشتر بخوانید