عرضه عمده میوه خشک حبه ای قیسی زردآلو

زردآلو به عنوان منبع پتاسیم، فیبر، آهن و بسیاری از ملاح و عناصر مقوی و مورد نیاز دیگر، طرفداران بسیاری دارد. این میوه، از نظر اطبا جایگاه ویژه ای دارد. زیرا خوا

بیشتر بخوانید