صادرات بهترین میوه خشک ایران به کشور عمان

صادرات بهترین میوه خشک ایران به کشور عمان، که از کشورهای حوزه ی خلیج فارس می باشد تجارت طلایی به عمان نام گرفته و  توسط چندین شرکت معتبر صادراتی صورت می گی

بیشتر بخوانید