قیمت خرید ارزان سیب خشک ایرانی

سیب، از اولین میوه هایی است که برای تبدیل شدن به میوه خشک شده آن ها را به صورت دایره ای
و مثلثی در اسلایس و تکه های نازک قاچ کرده و با گذاشتن در خشک کن های بزر

بیشتر بخوانید