میزان سود تجارت میوه خشک در ایران

میزان سود تجارت میوه خشک در ایران همه ساله بسیار بالا می باشید. دلیل این امر هم مرغوبیت بسیار زیاد این محصول های تولید شده در ایران می باشد و در نتیجه این میوه

بیشتر بخوانید