قیمت روز مرغوب ترین پرتقال خشک در ایران

ایران به جهت دارا بودن ۴فصل و اقلیم هوای مناسب، در توزیع عمده پرتقال خشک رتبه ی زیر ده را در بین کشور های بزرگ جهان قرار دارد.تولید و کشت پرتقال که جز مرکب

بیشتر بخوانید